Strib Bådehavn A.m.b.a. Strandvejen 271, Strib. 5500 middelfart. tlf 40 26 18 86

Aktuel information

Position: 55.54 N 09.76 Ø

Generalforsamling

Bestyrelsen indkalder hermed til Generalforsamling i Strib Bådehavn A.m.b.A , Onsdag d. 14/3-18 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden i flg. vedtægterne.

Bukkegården

Henstilling af materiel kun efter aftale med havnefogeden.
Al materiel skal være forsynet med tydeligt tilhørsforhold i form af navn og tlf. nr.
Uafmærket materiel vil blive fjernet uden ansvar for havnen.

Brug af el

Bestyrelsen ønsker hermed at gøre brugerne af havnen opmærksomme på reglerne for El benyttelse.
I følge Havnereglementet gælder følgende:

Benyttelse af strøm fra de etablerede el-stik vil ved normalforbrug være inkluderet i pladslejen. Man skal benytte godkendt kabel (1½ mm2). Længerevarende brug af el kun tilladt efter aftale med havnefogeden og mod betaling. Alle både, der er tilsluttet et el-stik døgnet rundt, betragtes som længerevarende tilslutninger.

Andelshaver i Strib Bådehavn

Kunne du tænke dig at blive andelshaver i Strib Bådehavn?
Der er flere andelshavere, som overvejer at sælge deres andel.
Bestyrelsen kan formidle kontakten til sælgeren.

 

Bro D

Arbejdsopgaver