Strib Bådehavn A.m.b.a. Strandvejen 271, Strib

Aktuel information

Position: 55.54 N 09.76 Ø

Til brugerne af Strib Bådehavn.

Vi har desværre nogle tekniske problemer med at få udsendt faktura på bådeplads. Der arbejdes på højtryk med at løse problemet. Vi håber du har lidt tålmodighed med at få pladsnummeret oplyst til vi får problemerne løst. Evt. Spørgsmål kan rettes til Formanden Johannes 40150750.
___________________________________

Bestyrelsen ønsker hermed at gøre brugerne af havnen opmærksomme på reglerne for El benyttelse.
I følge Havnereglementet gælder følgende:

Benyttelse af strøm fra de etablerede el-stik vil ved normalforbrug være inkluderet i pladslejen. Man skal benytte godkendt kabel (1½ mm2). Længerevarende brug af el kun tilladt efter aftale med havnefogeden og mod betaling. Alle både, der er tilsluttet et el-stik døgnet rundt, betragtes som længerevarende tilslutninger. Det er konstateret, at 12 både, som ligger i havnen er fast tilsluttet, og 10 både på land, er fast tilsluttet. Der er målt forbrug på alle tilsluttede både og flere havde et højt forbrug. Ejerne at disse både vil blive kontaktet af bestyrelsen, og få tilsendt en opkrævning. De bådejere, der fortsat ønsker fast tilslutning af el. bedes kontakte Formanden . Der vil blive opsat måler for senere afregning. De bådejere, der ikke kontakter Formanden snarest vil få deres både frakoblet el.

____________________

Ønsker du en havneplads i Strib Bådehavn så henvend dig venligst til Havnens sekretær Bent Sommer tlf. 30804954 eller mail: stribbaadehavn@gmail.com

____________________

Kunne du tænke dig at blive andelshaver i Strib Bådehavn?
Der er flere andelshavere, som overvejer at sælge deres andel.
Bestyrelsen kan formidle kontakten til sælgeren.
__________________________________

Strib havns hjemmeside er under opbygning så der kan forekomme informationer som ikke er helt korrekte.
Sidste opdatering 19/3-17