Leje af klubhus

12. juli 2016

 

  1. Strib Bådehavns klubhus er til rådighed for andelshavere og aktive medlemmer af Strib Bådeklub med mindst 2 års medlemskab. Lejemålets formål skal være receptionslignende.
  2. Desuden kan huset udlejes til Stribbugtens Grundejerforening, Grundejerforeningen Ved Fyret og Strib Roklub til afholdelse af generalforsamling.
  3. Det er nødvendigt at tage støjmæssigt hensyn til naboerne.
  4. Udlejningsprisen pr. lejemål med receptionslignende formål udgør 1.500,- kr. Udlejningsprisen ved afholdelse af generalforsamling udgør 500,- kr.
  5. Ved underskriften erklærer lejeren at have gennemlæst nærværende reglement samt at ville overholde dette i alle dets ord og punkter. Bevis på overførsel via netbank forevises ved afhentning af nøgler hos havnefogeden.
  6. Lokalerne stilles til rådighed for leje for selskaber fra kl. 10.00 til kl. 23.00, hvorefter lokalerne afleveres i rengjort og ryddelig gjort stand. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, betales Havnen for rengøringen. Pris 350,- kr. pr. påbegyndt time. Nøglerne afleveres til havnefogeden, der forinden har haft lejlighed til at besigtige tilstanden af det lejede.
  7. Til lokalerne hører køkken med elkomfur, mikroovn, opvaskemaskine, køleskab, kaffemaskine og et sortiment af diverse køkkengrej. Der er glas og porcelænsservice samt bestik til opdækning. Duge, servietter, håndklæder og viskestykker medbringes af lejeren.
  8. Det lejede skal benyttes med almindelig påpasselighed, således at lokalerne afleveres i pæn stand. Efter endt brug skal gulvene derfor støvsuges, borde afvaskes, køkkenet og toiletter rengøres, ovne, køleskab og komfur afvaskes.  ALT affald anbringes i affaldscontainer ved “smedjen". Tomme flasker anbringes i flaskecontaineren ved ”smedjen” eller fjernes.
  9. Det skal bemærkes at toiletterne er åbne for havnens andre brugere

Ifølge brandvedtægterne er lokalet godkendt til max. 60 personer.

Al henvendelse vedrørende reservation skal ske til havnefogeden.

+45 40 26 18 86

eller på mail

Stribhavn@stribnet.dk