Om havnen

Image is not available
Image is not available
Slider
 

Betaling forgår ved betalingsautomaten i gangen i klubhuset.

 Ophold mellem kl. 10.00 og kl. 16.00 er takstfrit.

Affald
Benyt affaldsbeholderne. Affaldet sorteres i henholdsvis kabysaffald, papir og glas.
Miljøfarligt affald skal afleveres i specialbeholderne ved det sydlige bassin.

Grill
Kun tilladt på de skiltede grillpladser.

Lystfiskeri
Kun tilladt på de anviste pladser. Fiskeaffald skal fjernes fra havnens område.

Parkering
Motorkøretøjer og cykler skal parkeres på P-pladsen ved klubhuset.

Hunde
Skal føres i snor hele året. Efterladenskaber skal fjernes på behørig vis. Benyt “Hømmeren”.

Grusstier
Er offentlige tilgængelige og skal i fuld bredde friholdes for diverse gods og grej..