Takster

Slider
Gæstepladser pris pr. døgn incl. el og internet:
Både under 10 meter : kr. 130
Både mellem 10 og 12 meter: kr. 150
Både mellem 12 og 14 meter: kr. 170
Både mellem 14 og 18 meter: kr. 190
For både over 18 meter aftales pladslejen med havnen.
Mobilhome:
Leje af plads incl. el pr. døgn: kr. 130
Bedding:
Fremmede både Incl. to dage på bedding: kr. 900
Efterfølgende dage betales pr. dag: kr. 300
Hjemmehørende både incl. to dage på bedding: kr. 550
Efterfølgende dage betales pr. dag: kr. 200
Leje af højtryksspuler pr. døgn: kr. 70
Leje af vacuumskraber pr. døgn: kr. 70
Jollerampe:
Bomløft pr. gang: kr. 30
Sommerplads:
Kun under særlige omstændigheder, som ved landreparation, sygdom eller bortrejse i
længere tid, kan sommerplads på land tildeles.
Hvis havnepladsleje er betalt, er standpladsen fri.
Ellers er taksten i perioden 1/5 til 31/10:
Både på fast stativ – pr. påbegyndt måned: kr. 450
Både på trailer – pr. påbegyndt måned: kr. 900
Vinterpladser:
På land i perioden 1/11 til 30/4 (uden havneplads): kr. 1.200
(efter søsætning er der friplads i 3 døgn – derefter betales gæstepladstakst)
I havn i perioden 15/9 til 31/3: kr. 1.300
I havn i perioden 1/1 til 31/3: kr. 650
Fiskehusene:
Leje pr. rum pr. år: kr. 1.200
Indskud for andelshavere: kr. 1.000
Indskud for lejere (engangsindskudet tilbagebetales ikke ved lejemålets ophør): kr. 1.500
El-forbrug:
Aftales med havnefogeden og betales evt. efter gældende tarif
 Plads i vandet:
 Grundbeløb excl. moms  (betales af alle) kr. 800
Pladsleje pr. m2 – excl. moms (betales af andelshavere og lejere): kr. 87
Sydhavnens havnebidrag pr. m2 excl. moms (havnebidrag betales kun af lejere): kr. 74
Nordhavnens havnebidrag pr. m2 excl. moms (havnebidrag betales kun af lejere): kr. 60
Maksimalpris for en pæleplads: kr. 10.000